Wat ik doe

posted on 20.05.2015 by SuuS

Ik ben ‘in dienst’ van het probleem dat de opdrachtgever opgelost wil zien. Dat kan ik doen in een rol als adviseur, maar ook als programmamanager, projectleider, procesadviseur, interim manager, onderzoekers, coach of kwartiermaker.

Als adviseur voor organisaties in de domeinen sociaal wonen, zorg en welzijn die onvoldoende tijd of expertise in huis hebben voor het ontwikkelen of invoeren van nieuw beleid. Voorbeeld Jeugdcriminaliteit Amsterdam Zuidoost en Oost

Als programma manager in projecten die door gebrek aan samenhang niet tot de gewenste effecten leiden. En om oplossingen van complexe maatschappelijke problemen dichterbij te brengen. Voorbeelden: Wonen en Zorg (Woonwijs) Nieuwegein, AWBZ-Wmo RIBW Kennemerland/Amstel en de Meerlanden en Opvang en Beschermd Wonen Lekstroom.

Als projectleider voor organisaties die weten wat ze willen, maar geen ervaring hebben met de inhoud of aanpak om op tijd en binnen het budget tot resultaten te komen.Voorbeeld: De Kandelaar Bijlmermeer

Als procesadviseur als relaties cruciaal zijn om tot een resultaat te komen. Als de stip aan de horizon verder met stakeholders en partners uitgewerkt moet worden. Voorbeeld: Waalsprong Nijmegen

Als interim manager voor organisaties actief in de domeinen sociaal wonen, zorg en welzijn, die in verandering zijn of voor een speciale opgave staan en daarvoor goed, tijdelijk een externe kunnen gebruiken.Voorbeeld: Interim management Ymere

Als onderzoeker van dingen die wel of niet goed lopen in de praktijk. Voorbeeld: evaluatie Woonmaatschappelijk Werk Nieuwegein.

Als kwartiermaker voor innovaties, pilots of om de hoofdlijnen van beleid praktisch handen en voeten te geven.Voorbeeld: Sociaal Wijkteam Haarlem

Als coach van medewerkers die wat steun in de rug nodig hebben om tot een goede invulling te komen van hun werk. Voorbeeld: governance stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam.