« Portfolio

Sociaal wijkteams

 

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de veranderingen in het sociaal domein. De praktijkwerkplaats Sociaal Wijkteams was een van de initiatieven van Haarlem om tot innovatie te komen. De wijkcoaches bieden achter de voordeur maatwerk aan kwetsbare burgers aan, verbinden professionals aan burgers en vrijwilligers, werken snel, integraal en kostenbewust.

In mijn rol als projectleider heb ik de praktijkwerkplaats op alle fronten mee helpen ontwikkelen: teamvorming, werkprocessen, afstemming met andere organisaties, communicatie, registratie en resultaat- en effectmeting.

De praktijkwerkplaats is succesvol gebleken en heeft een stevig fundament gelegd voor het doorontwikkelen van het concept. In alle wijken van Haarlem zijn nu wijkteams actief.

Zie ook Huis-aan-Huisaanpak armoedebestrijding Amsterdam Zuidoost.