« Portfolio

Jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast

 

Op zoek naar een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit? De vele schietincidenten in Amsterdam Zuidoost zijn in 2009 aanleiding voor een actieprogramma jeugdcriminaliteit. Om het stadsdeel veiliger te maken zijn 52 plegers van delicten van straat en uit de criminaliteit gehaald. En via preventieve maatregelen is onder andere ingezet op de broertjes en zusjes. Hierop volgde stedelijk de top 600. Lees meer over top 600

Een effectief en niet vrijblijvend programma, waarin ik de coördinatie van de stadsdeelbrede maatregelen  voor mijn rekening nam, én de inbedding in het regulier beleid.

In stadsdeel Oost Amsterdam ligt de jeugdcriminaliteit boven Amsterdams niveau. In 2012 reden voor het stadsdeel om zich te bezinnen op een effectievere aanpak van de jeugdcriminaliteit.

Mijn bijdrage: een startnotitie met daarin vier sporen voor een effectieve aanpak.