« Portfolio

Armoedebestrijding

 

Veel mensen leven in armoede. Hoe bestrijd je dat?¬†Amsterdam Zuidoost start in 2007 het programma “Als Noppes, Kasmoni en Susi niet meer werken” om de armoede-problemen in kaart te brengen en te bestrijden. Een programma met twee sporen: een Huis-aan-Huisaanpak en maatregelen op het gebied van preventie en voorlichting.

Ik heb als programmamanager gezorgd voor de:

  • Cofinanciering door corporaties, ziektekostenverzekeraars en stedelijke diensten.
  • Inrichting en organisatie van de persoonsgerichte Huis-aan-Huisaanpak.
  • Prestatie- en kwaliteitsmetingen van de Huis-aan-Huisaanpak.
  • Uitvoering flankerende¬†maatregelen: pilot schuldhulpverlening ROC jongeren, preventieconsulent en samenwerking met Voedselbank en Serviceplatform.