« Portfolio

Interim Management

 

Tijdelijk een externe manager nodig voor een gerichte opdracht?  Ik heb in projecten, programma’s maar ook in de lijn vaak mogen oefenen in de domeinen sociaal wonen, zorg en welzijn. De daarin opgebouwde kennis en vaardigheden maak ik als interim manager productief in organisaties die in verandering zijn of voor een speciale opgave staan. Door mijn bedrijfskundige achtergrond kan ik mijn expertise én breed én praktisch toepasbaar maken.

Interim hoofd van de afdeling Procesmanagement en Programmering bij Ymere, de afdeling voor het procesmanagement van renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten en de begeleiding en uitplaatsing van bewoners.

Interim hoofd Zorg en Welzijn, Amsterdam Zuidoost, verantwoordelijk voor het professionaliseren van de unit Kansrijk Zuidoost en de verbinding met de reguliere schuldhulpverlening.

Interim manager Huurteams, Steunpunt Wonen Rotterdam.