Zorgvastgoed omkatten

door Irma van den Heuvel op 28.07.2015  | Trefwoorden

Het verzorgingshuis verdwijnt. De AWBZ vergoedt al vanaf 2013 geen intramuraal verblijf meer voor mensen met een lichte zorgindicatie; het Rijk zet deze lijn voort ook voor de zwaardere indicaties. Deze operatie wordt het scheiden van wonen en zorg genoemd. Welke gevolgen heeft dit voor de eigenaren van verzorgingshuizen? 40 Procent is in eigendom van woningcorporaties, 60 procent van zorgaanbieders. Wat gebeurt er met hun gebouwen die leegkomen?

Zij gaan op zoek naar mogelijkheden voor het ‘omkatten’ van hun vastgoed en naar nieuwe verdienmodellen. Uit onderzoek van het Ministerie van BZK bij tien praktijkvoorbeelden blijkt dat  voor bestaande verzorgingshuizen een nieuwe functie te vinden is. Belangrijke voorwaarden zijn: een zekere druk op de woningmarkt, ondernemerschap, communicatie met de buurt én goede afstemming met gemeente en lokale zorg- en welzijnspartijen. Via de link: tien waardevolle voorbeelden van herbestemming van verzorgingshuizen. Ook bruikbaar voor eigenaren van zorgvastgoed voor mensen met een handicap of psychiatrische beperking die door het scheiden van wonen en zorg voor een vergelijkbare opgave komen te staan.

Tien praktijkvoorbeelden