Zorg thuis in plaats van in een tehuis

door Irma van den Heuvel op 28.07.2015  | Trefwoorden

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, willen en kunnen steeds langer zelfstandig wonen. De hervormingen langdurige zorg en het scheiden van wonen en zorg ondersteunen deze trend. In de komende 5 jaar krijgen jaarlijks gemiddeld 10.000 ouderen, 1300 gehandicapten en 800 cliënten in de GGZ met een lichtere zorgindicatie geen toegang meer tot intramuraal verblijf (verzorgingshuis, beschermd wonen, gehandicaptenopvang). Zorg thuis wordt voor hun de eerste oplossing, in plaats van zorg in een tehuis. Dit vraagt om een veel diverser aanbod van zelfstandige woonvormen: individueel of geclusterd, verzorgd, beschut of kleinschalig beschermd wonen in de wijk én dichtbij voorzieningen en ruimten voor ontmoeting, dagbesteding, begeleiding en zorg. Hier ligt een complexe en urgente opgave voor gemeenten, burgers, aanbieders van zorg en welzijn, woningcorporaties en ondernemers. Partijen in het fysieke en sociale domein moeten samen op een andere manier, proactiever over wonen en zorg gaan nadenken. Opgedane ervaringen met woonzorgzones en de decentralisaties kunnen daarbij helpen. Alle kennis en informatie over langer zelfstandig wonen is gebundeld aanwezig in het programma Langer Thuis!

Programma Langer Thuis!