Kruisbestuiving gezondheid – Ruimtelijke Ordening

door Irma van den Heuvel op 17.07.2015  | Trefwoorden , ,

Het RIVM heeft de koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid in beeld gebracht, zodat professionals uit de stedenbouw, gezondheidszorg en milieu elkaars achtergronden, drijfveren en taal beter leren kennen en begrijpen. Al vanuit 1900 wordt in het ruimtelijk domein gewerkt aan gezonde steden en wijken. Toen sterk gericht op verbetering van de leefomstandigheden van arbeiders. Nu staat gezond gedrag centraal en een integrale benadering vanuit de school, werk of wijk. Dit mede als een gevolg van de decentralisaties en de zelfregie van burgers als het gaat om de inrichting van de eigen leefomgeving (co-creatie, participatie en burgermacht). Er is echter nog maar een beperkt aantal professionals dat expliciet de relaties legt tussen gezondheidszorg en milieu richting het vakgebied van de ruimtelijk ontwerpers en vice versa. Door gezamenlijk naar de ontwerpopgaven te kijken en daarbij ook burgers te betrekken kan veel meer van elkaars kennis en kunde worden geprofiteerd. Door kruisbestuiving kan een leerproces ontstaan en daarmee inspiratie. RIVM rapport koppeling ruimtelijke ordening en gezondheid