« Portfolio

Woonruimteverdeling, weer een hot item

 

Strikter toewijzen, langer zelfstandig wonen mogelijk maken, de huur verlagen of een tweehurenbeleid te voeren?Woonruimteverdeling is weer een hot item. Alle corporaties moeten al dit jaar aan de slag met de nieuwe passendheidsnorm die vanaf 2016 gaat gelden. Minimaal 95 procent van de ontvangers van huurtoeslag moet onder de aftoppingsgrens gehuisvest gaan worden. Hoe pak je dat aan? En welke gevolgen heeft de keuze voor een passendheidsmaatregel op de slaagkans van mensen met een inkomen (net) boven de grens van de huurtoeslag?

Er zijn meer redenen voor gemeenten en corporaties om woonruimteverdeling nu hoog op de agenda te zetten. Ik denk aan de oplossingen die gevonden moet worden voor de huisvesting van statushouders. En aan het langer zelfstandig wonen voor ouderen en de doorstroming die meer op gang gebracht moet worden, bijvoorbeeld door tijdelijke huurcontracten. Een ander urgent item is de huisvesting van cliënten uit Beschermd Wonen of andere zorginstellingen, die door de nieuwe financiering van de zorg sneller door moeten stromen naar betaalbare zelfstandige woonruimte. Naast het bieden van een dak boven het hoofd gaat het vooral ook om integratie en acceptatie van de cliënt door de buurt, en om het voorkomen van overlast en eenzaamheid.

Ik geef graag met u handen en voeten aan nieuw beleid voor woonruimteverdeling. Op dit terrein heb ik mijn sporen verdiend als adviseur bij de koepel van woningcorporaties, later bij Laagland advies en sinds 2000 als zelfstandig adviseur van gemeenten en corporaties in:

  • de regio Eemland en Gelderse Vallei: één aanbodsysteem en website.
  • de stadsregio Amsterdam: draagvlakonderzoek “Versneld aanbieden zonder woningkrant”.
  • stadsregio Amsterdam, Utrecht-West, Gouda, Leidse regio, Groningen en Almere: ontwikkeling en realisatie van aanbodsystemen.
  • Apeldoorn en Tilburg: herhuisvesting van stadsvernieuwings-kandidaten en toewijzen van woningen met zorg.
  • Amsterdam: vernieuwing aanpak en organisatie van woonfraude (Zoeklicht). Meer lezen? Zie WoningNet