« Portfolio

Echt anders werken in het sociaal domein

 

Minder dure en betere zorg. Hoe bereik je dat? Door de decentralisatie (3D) van taken en middelen kan dat nu beter dan voorheen.  Daarom kiezen veel gemeenten nu om echt anders te gaan werken in het sociaal domein. Dat is een complex proces waarvoor durf en veranderkracht nodig is. Een proces dat ‘van onderop’ in samenwerking vanuit de praktijk handen en voeten moet krijgen en moet leiden tot de beoogde effecten en een goed samenspel tussen burgerinitiatieven, de instellingen voor zorg, welzijn en wonen en de gemeente.

Ik ken het reilen en zeilen binnen het sociaal domein en begeleid gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het concreet vormgeven van

Mijn referenties:

  • Programmamanager Wonen en Zorg in de gemeente Nieuwegein
  • Programmamanager 3D  Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden.
  • Praktijkwerkplaats Sociaal Wijkteam in de gemeente Haarlem.
  • Projectleider Amsterdam Zuidoost voor een effectieve, sluitende zorgcoördinatie voor kinderen, gezinnen en (jong) volwassenen met meervoudige problemen.
  • Projectleider Wmo-loketten voor informatie, advies en vragen aan de burger over zorg en welzijn in Zeist, Wijk bij Duurstede en Amsterdam Zuidoost.
  • Projectleider Meldpunt Zorg en Overlast Amsterdam Zuidoost voor participatie van burgers met psychische problemen.
  • Huis-aan-huisaanpak gericht op armoedebestrijding in Amsterdam Zuidoost.