« Portfolio

Reorganisatie Serviceflats

 

Verouderde serviceflats zijn een zorgenkind. Dat geldt nu, maar dat gold in 2004 ook al voor Woonzorg Nederland die toen drie flats met in totaal 206 verhuureenheden had aangekocht in Voorhout en Voorschoten. De flats dateren uit de jaren zeventig; de gebouwen, woningen én servicepakket waren verouderd.

Voor Woonzorg Nederland heb ik onderzoek gedaan naar de inhoud, kwaliteit en kosten van het servicepakket en voorstellen ontwikkeld voor een realistisch en betaalbaar nieuw pakket dat ook draagvlak heeft bij bewoners.