« Portfolio

Langer of weer thuis wonen

 

Voor de gemeente Nieuwegein realiseer ik het programma Woonwijs gericht op het zelfstandig wonen van ouderen, jeugd en (jong) volwassenen. Met Woonwijs spelen we met nieuwe woon-zorgconcepten in op het langer zelfstandig wonen voor ouderen en het weer thuis wonen van (jong) volwassenen uit de jeugdhulp met verblijf en de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Binnen het programma zijn veel initiatieven ontwikkeld. Een greep daaruit. Voor ouderen ‘Verzorgd wonen’ waarin naast zelfstandig wonen plaats is voor ontmoeting en zorg aan huis. Met een blijverslening scheppen we financiële mogelijkheden om de eigen woning aan te passen en met de inzet van een verhuisadviseur denken we mee in oplossingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor spoedzoekers is er een ‘Pitstop’, een kleinschalige, tijdelijke woonplek voor mensen die dreigen vast te lopen en een nieuw start willen maken. En voor jongvolwassenen is een project ‘Kamers met Kansen’ in voorbereiding met daarin een combinatie wonen, werken, coaching om op eigen benen te leren staan. In 2018 starten we een proeftuin gericht op zelfstandig wonen, herstel en samen leven en wonen in de wijk voor mensen uit de Opvang en Beschermd Wonen. Met deze proeftuin bereidt Nieuwegein zich voor op de overheveling rond 2020 van de verantwoordelijkheid en het budget van de centrumgemeente Utrecht naar de (regio)gemeenten.