« Portfolio

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

 

Door de decentralisaties is er veel veranderd in zorg en welzijn, ook voor de RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden, een regionale GGZ-instelling voor Beschermd Wonen en ambulante begeleiding. Door de drie decentralisaties (3D) is de verantwoordelijkheid en financiering van Beschermd Wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding per 2015 naar de (centrum)gemeenten gegaan. Een overheveling met een grote impact op de organisatie, financiering en zorg van de RIBW. Ik heb de organisatie als programmamanager begeleid bij de omslag in denken en doen; de inkoopgesprekken, de aanbesteding en contractering, de innovatie van producten, methoden en samenwerking en inrichting van werkprocessen.

Rond 2020 staat een volgende verandering voor de deur. De verantwoordelijkheid en het budget voor Opvang en Beschermd wonen gaan van centrumgemeente over naar de gemeenten. Samen met de gemeenten in de regio Lekstroom ontwikkel ik een transitie- en transformatieplan.