Irma van den Heuvel

posted on 20.05.2015 by SuuS

BedrijfsIvdHeuvel 600kundige. Expert in de domeinen sociaal wonen, zorg en welzijn.

Ik begeleid publieke organisaties die onvoldoende tijd of expertise in huis hebben voor het ontwikkelen of invoeren van nieuw beleid. Samen zorgen we er voor dat uw visie handen en voeten krijgt. Dit leidt tot een realistisch, uitvoerbaar plan mét draagvlak bij uw klanten, medewerkers en partners en met concrete resultaten.